LADDA UPP MATERIAL

Konsten att välja rätt papper

När du väljer att trycka din kommunikation har du en fantastisk möjlighet att förstärka budskapet med hjälp av rätt papper. Gör ett aktivt val utifrån den effekt du vill ha och den känsla du vill förmedla. Prata med oss så kan vi hjälpa dig med prover på både papper och tryck.

Tillsammans med vår leverantör av papper erbjuder vi en pappersskola. Några punkter ur den hittar du här. Känner du att du vill lära dig mer? Anmäl ditt intresse till oss redan nu.


Checklista för att ta en trycksak FRÅN BRA TILL FANTASTISK

 - Jag har tagit kontakt med tryckeriet i god tid innan deadline.

- Jag har funderat igenom val av papper och gjort ett aktivt val.

- Jag har pratat med tryckeriet om att ta fram en dummy.

- Jag har funderat på och bestämt mig ifall provtryck behövs.

Vithet. Hur vitt är pappret? Om du börjar jämföra ser du snabbt att det är skillnad på vitt och vitt. Skillnaderna i vithet beror framför allt på om det är trähaltigt eller träfritt papper – två olika sätt att tillverka som ger olika egenskaper. Viktigast att komma ihåg är att trähaltigt papper gulnar snabbt. Träfritt gulnar långsamt, knappt märkbart i de flesta fall.

Bulk. Upptäck hur papprets tjocklek och ytvikt förhåller sig till varandra. Ett 150 gramspapper kan upplevas som både 190 g och 110 g beroende på typ av papper. Framför allt kan ett lättare papper ge samma tjocklek som ett tyngre papper. Det kan t.ex. spara pengar på porto vid stora utskick.

Opacitet. Hur “ogenomskinligt” är pappret? Med 100% opacitet syns inget igenom. Ett trähaltigt papper har högre opacitet än ett träfritt. Framför allt viktigt när du tänker använda ett tunnare papper.

Fiberiktning. Riktningen ska du inte behöva tänka på när du lämnar iväg för tryck på tryckeri, men olika träslag har olika typer av fibrer, vilket ger pappret olika egenskaper. Långa fibrer från gran och tall ger ett starkt papper. Korta fibrer från björk ger bättre yta och opacitet. Fibrer från eucalyptus ger bra opacitet och bulk.

Våra Produkter & Tjänster